butt6b.gif (1185 bytes)

Názov titulu cena v Sk
Cvičení pro děti se spec. poruchami učení 253
Jak se žije dětem s postižením 281
Logopedická prevence 278
Mentální retardace 342
Nejčastější poruchy chování dětí 389
Nesoustředené a neklidní dítě ve škole 444
Nešikovné dítě 358
Poruchy učení 231
Preventivní a nápravná cvičení 358
Spec. poruchy učení a chování Sborník 1997-98 79
Spec. poruchy učení a chování Sborník 1999 237
Svépomocný program při koktavosti 313
Symptomatické poruchy řeči u dětí 453
Teorie a náprava vývojových poruch učení 708
Základy speciálního poradenství 348