butt2b.gif (773 bytes)

Názov titulu cena v Sk
Aplikovaná sociální psychologie 316
Dějiny psychologie 723
Dětská a adolescentní psychiatrie 930
Dětská psychoterapie 714
Imaginace jako prostor setkání s nevědomím 316
Jiným hlasem 345
Kognitivní psychologie 1382 N
Kreativita a perverze 428
Kresba jako nástroj poznání dítěte 475
Krize a tvořivý přístup k ní 316
Malé dějiny české a středoevropské psychologie 294
Mýtus a psychologie 285
Narcizmus - vnitřní žalář 316
Nejčastější psychické poruchy v klin. praxi 428 N
0 šílenství, podivínství a genialitě 444
Policejní psychologie 584
Přehled psychologie 412
Přehled teorie osobnosti 310
Psychická úskalí pomáhajících profesí 393
Psychické trauma a jeho terapie /PTSD/ 396
Psychobiologie 790
Psychodiagnostika dětí a dospívajících 1426
Psychologická diagnostika dospělých 587
Psychologická pomoc dětem v nesnázích 269
Psychologický slovník 1010
Psychologie dítěte 237
Psychologie hypnózy a sugesce 110
Psychologie inteligence 279
Psychologie lidské komunikace 409
Psychologie náboženství 631
Psychologie pro učitele 949
Psychologie rodiny 364
Psychologie stárnutí 396
Psychologie zdraví 555
Psychopatologie pro pomáhající profese 619
Psychosomatika 445
Rogersovský přístup k dospělým a dětem 474
Stíny duše 285
Symbol v diagnostice a psychoterapii 469
Témata psychoanalýzy I 437
Temný eros 374
Terapie realitou 393
Trénink emocí 421
Úvod do metodologie psychol. výzkumu 539
Vývojová psychologie 755
Základní formy strachu 412
Základy arteterapie 364 N
Základy klinické psychologie 921
Základy psychologie nemocí 412
Základy psychologie inteligence 278
Základy psychoterapie 708
Základy sociální psychologie 250
Způsob bytí 310